AJUNTAMENT TORREGROSSA Administracions públiques Torregrossa Lleida
Turisme
Campanar de la població
Té una alçària de 33 metres. Es va començar la construcció l'any 1832 en uns terrenys del príncep Pignatelli de Bellmonte, resident a Nàpols, que sostingué un llarg pleit amb l'ajuntament, i que fou resolt l'any 1827.
Capella votiva de Sant Roc
No és fàcil esbrinar l'antiguetat exacta d'aquesta capella. Les primeres notícies són de l'any 1541 que sembla que seria un petit temple fora dels mrs del castell. Durant el segle XVIII consten noves reformes a la capella. L'any 1748 s'estableis la festa votada el 29 de Desembre. L'any 1929 va haber-hi una nova remodelació, que com les altres sempre el que feien era engrandir a la capella. Finalment l'any 1991es va fer la darrera restauració essent rector de la parròquia, Mn. Josep Coll i Soler.
Entrada al Castell
Una de les primeres notícies que tenim de Torregrossa data de l'any 1172 quan Torregrossa era bastió entre els reines de Lleida i Siurana. Durant el segle XVI els Montsuar- Avinyó referen el castell de Torregrossa amb elements renaixentistes ( portal adovellat ). De la part més antiga sols queda la part de la fotografía.
Campanar de Margalef
És troba al sector de ponent del terme, prop de l'encreuament de la carretera de Tarragona a Lleida amb la carretera local procedent de Torregrossa. Formava part de la primitiva església. És la façana, d'arcs apuntats i campanar d'espadanya. Al seu voltant hi ha ceràmica medieval i també prehistòrica, estudiada per E.Junyent La Femosa d'Artesa de Lleida.