Carnestoltes

Festa votada de Sant Roc
29 de Desembre

Festa de Sant Vicenç o d'Hivern
22 de Gener

Festa Major d'Estiu
15 d'Agost