AJUNTAMENT TORREGROSSA Administracions públiques Torregrossa Lleida

Unitat d'aigües de la diputació de Lleida

Ha redactat el protocol d'autocontrol i gestió de la xarxa d'abastiment d'aigua potable

15/03/2019

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

LA UNITAT D’AIGÜES DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA REDACTAT EL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

Legislació aplicable:
REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. BOE 21 de febrer de 2003.

Apartat 5 de l’article 18
“Cada gestor de l’abastament o part d’aquest ha d’elaborar, un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament. En aquest protocol s’ha d’incloure tot el relacionat amb el control de la qualitat de l’aigua de consum humà i el control sobre l’abastament, i ha d’estar a disposició de l’autoritat sanitària i en concordança amb el Programa autonòmic de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.”