AJUNTAMENT TORREGROSSA Administracions públiques Torregrossa Lleida

Primer Pla d'igualtat d'oportunitats i Protocol d'assetjament a Torregrossa

18/09/2020

Aprovat avui al Ple de l'Ajuntament de Torregrossa el primer Pla d'igualtat d'oportunitats i Protocol d'assetjament, per tal d'assolir una igualtat de gènere real i efectiva i que té la finalitat de garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, així com també eliminar qualsevol discriminació laboral per raó de sexe i gènere.