AJUNTAMENT TORREGROSSA Administracions públiques Torregrossa Lleida

Enllumenat públic Ronda Nord

17/05/2022

PLA COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021
Actuació: Enllumenat públic Ronda Nord, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.